Η Παναγία εμφανίστηκε πολλές φορές στο βοσκό Ιωάννη Αγριοτζόμπανο και στις 26/7/1875 του αποκάλυψε σημείο με θαμμένο εικόνισμά της. Η εκκλησία χτίστηκε το 1886 σε σημείο όπου υπήρχε πολύ παλιότερος ναός.