Πριν 5 χρόνια, στην Αθήνα, στις Στήλες του Ολυμπίου Διός πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη συναυλία του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Στη συναυλία δόθηκε ο περίεργος για πολλούς τίτλος "ΜΥΘΩΔΙΑ" (mythodea). Πέρα από την επιτυχία που οι συντελεστές και ο χώρος εξασφάλιζαν, διάφοροι μύθοι και φήμες ακούστηκαν για την συναυλία αυτή. Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση αυτού του μνημειώδους έργου αλλά και η εμπλοκή της NASA στη χρηματοδότηση και τον σχεδιασμό συνετέλεσαν οι φήμες περί προσπάθειας μουσικής - αρμονικής επικοινωνίας με εξωγήινους πολιτισμούς να φθάσουν στο κατακόρυφο. Μήπως ο δημιουργός (VANGELIS) αλλά και κάποιοι από τους συντελεστές γνώριζαν κάτι παραπάνω από τον απλό ακροατή; Η θεσπέσια και μαγική μελωδία σε συνδυασμό με το πλούσιο οπτικό αρχαιοελληνικό υλικό πέρα από την καθήλωση που υπέβαλε τους παρευρισκόμενους μήπως έκρυβε και κάτι άλλο;; Στο μουσικό αυτό έργο, παρόλο που ο Vangelis ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν στίχοι, (ή τουλάχιστον ότι οι στίχοι δεν είναι σε κάποια συγκεκριμένη γλώσσα) έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για την αποηχοφώνηση του. Οι στίχοι αυτοί αποηχοφωνήθηκαν με δυσκολία, από το ακουστικό αποτέλεσμα της συναυλίας (λόγω των πολλών φωνών, των αλληλοεπικαλύψεων αλλά και των αλληλοσυμπληρώσεων που υπάρχουν) και δεν αποτελούν "επίσημο ή σωστό (είναι άραγε έτσι) αποτέλεσμα". Το πρόβλημα με τους στίχους αλλά και οι φήμες περί κωδικοποιημένης αρμονικο-μαθηματικής επικοινωνίας με εξωγήινους πολιτισμούς οδήγησε πολλούς σε προσπάθειες αποκωδικοποίησης των στίχων. Ουδέποτε και καμία βέβαια δεν έτυχε κάποιας επιβεβαίωσης. Παρακάτω θα βρείτε (??κάποιους) στίχους ανά μουσική ενότητα του έργου.( Σημ. Aragorn : Είναι καλύτερα να πάτε στη διεύθυνση http://www.newbrain.gr/mythodea/text.htm για να διαβάσετε τους στοίχους με ευκολία αφού το PARANORMAP δεν διαθέτει HTML editor).