4/10/67. Άγνωστο αντικείμενο παρατηρήθηκε από πολλούς μάρτυρες στον ουρανό της πόλης από τις 8 έως τις 9.30. Το αντικείμενο ήταν τριγωνικό και "άλλαζε" σχήματα με ακανόνιστο ρυθμό. Το αντικείμενο παρατηρήθηκε να χαμηλώνει σε κοντινή περιοχή της Αλεξανδρούπολης.