Η ελληνική ύπαιθρος, βρίθει από τέτοιες με στοιχειά που μεταμορφώνονται, παλιότερα όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, με μεγαλύτερη συχνότητα. Στα Σπάτα π.χ. σε μία περιοχή έξω από την πόλη, παρατηρούσαν αυτά τα «ζώαστοιχειά», και μάλιστα μερικοί είχαν αποπειραθεί να τα σκοτώσουν με το ντουφέκι τους. Τότε όμως το «ζώο» γινόταν φωτιά και σηκωνόταν ψηλά, σαν ανεμοστρόβιλος, μέχρι να χαθεί (εκπληκτική η ομοιότητα με τις ενέργειες των UFΟ).