"... κατά τις δύο Ισημερίες και κατά τις δύο Τροπές του Ηλίου, οι Ώρες ως θεές είχαν ως έργον να «ανοίγουν» την επικοινωνίαν των θνητών με τον Όλυμπον. Πράγματι, εδώ η Μυθολογία αποκαλύπτει, όπως εξ άλλου το κάνει εις άπειρες περιπτώσεις (καθώς άπειρα είναι τα αποκαλυπτόμενα συμβολικά Μυστηριακά επίπεδα των Μυστηριακών μύθων των Ελλήνων) ότι, κατά την διάρκειαν της διελεύσεως της Γης από τα τέσσερα συγκεκριμένα σημεία της εκλειπτικής, ήτοι κατά τις δύο Ισημερίες και κατά τις δύο Τροπές, οι Πύλες του Ολύμπου ανοίγουν και οι θνητοί, όσοι το γνωρίζουν και όσοι δικαιούνται τούτου του ευεργετήματος, επικοινωνούν, εις διαφορετικόν επίπεδον έκαστος θνητός, με τους θεούς του Ολύμπου ... εις την πραγματικότητα είναι 1 & 1/2 ημέρα πριν και 1 & 1/2 ημέρα μετά από κάθε Ισημερίαν και από κάθε Τροπήν [ ο χρόνος κατά τον οποίον ] ανοίγουν οι Ολύμπιες Πύλες ...".