Μετά τη Λιβύη (ο Ηρακλής) διέσχισε την Αίγυπτο. Εκείνη τη χώρα ήταν τότε που κυβερνούσε ο Βούσιρης, γιος του Ποσειδώνα με  τη Λυσιανάσσα, κόρη του Επαφού.

Ο Βουσίρης συνήθιζε να θυσιάζει ξένους στο βωμό του Δία σύμφωνα με έναν χρησμός. Διότι η Αίγυπτος είχε ανεπάρκεια τροφίμων  για εννέα χρόνια, και ο Φράσιος, ένας λόγιος μάντης που είχε έρθει από την Κύπρο, είπε ότι η έλλειψη θα έπαυαν αν έσφαζαν έναν ξένο προς τιμή του Δία κάθε έτος. Ο Βουσίρης άρχικά έσφαξε τον ίδιο τον μάντη και συνέχισε  να θυσιάζει τους ξένους που έφταναν εκεί. Έτσι και ο Ηρακλής συνελήφθη και μεταφέρθηκε στον βωμό, αλλά έσπασε τα δεσμά του και σκότωσε και τον Βούσιρη και τον γιο του Αμφιδάμας.