Από το μπαλκόνι του σπιτιού μου ένα μαύρο γυαλιστερό οβάλ αντικείμενο πετούσε στο ύψος της Μακρινιτσας κοιτώντας προς το Πηλιο από Βόλο. Η κατεύθυνση του Ανατολική κσι όταν έφτασε πάνω από το χωριό Αγ Λαυρεντης έφυγε με μεγάλη ταχύτητα κάθετα προς τα πάνω. Η ταχύτητα του στην οριζόντια τροχιά του δεν ήταν μεγάλη, το αντίθετο μάλιστα. Στην αρχή το περάσαμε για ένα μαύρο μεγάλο μπαλόνι πεπλατυσμένο - διαμέτρου τριών μέτρων περίπου. Αλλά όταν έφυγε κάθετα προς τα επάνω η ταχύτητα ήταν μεγάλη. Το είδαμε πέντε άτομα της οικογένειας μου αλλά η σαστιμάρα μας ήταν τόση που κανένας δε σκέφτηκε να πάρει το iPad να βγάλει βίντεο. (Τότε το iPad ήταν καλή συσκευή εγγραφής βίντεο)