Το μαύρο κυλινδρικό αντικείμενο με την φλώγα από την κάτω πλευρά του που εμφανίστηκε, την 4η μέρα του Σεπτεμβρίου του 2012, σε χαμηλή πτήση πάνω από την Αργυρούπολη, ήταν μία από τις πολλές καταγραφές αγνώστων αντικειμένων στην ευρύτερη περιοχή του Υμηττού εκείνες της μέρες. Οι αναφορές πάνω και γύρω από το βουνό του Υμηττού εκείνη τη χρονιά διήρκησαν από τις αρχές του Σεπτέμβρη έως τα μέσα Δεκεμβρίου του 2012 και χαρακτηρίστηκαν ως οι μαζικότερες εμφανίσεις ΑΤΙΑ της δεκαετίας στην Ελλάδα.