Ένα παράξενο αντικείμενο (ΑΤΙΑ); Η λήψη τών εικόνων έχει από γνωστό μου πρόσωπο στήν ευρύτερη περιοχή ανάμεσα σε Ασίνη και Λευκάκια Αργολίδας, σύμφωνα με την μαρτυρία τό αντικείμενο αιωρούνταν για πάνω από 35 λεπτά στο ίδιο σημείο
12/02/2012 15:22 καί 15:57