Δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω πουθενά αυτά που λέει ο Λίτσας για τετράσκελα πουλιά. Για σκάφη που οδηγούνται με το νου ναι στους στοίχους 286-297 στον Προμηθέα Δεσμώτη του Αισχύλου