Για ψάξτε τα όσα δίδασκε ο Ερμής ο Τρισμέγιστος σχετικά με τον Ποιμάνδρη αλλά και γενικώτερα το σύνολο των γραπτών του και μετά απαντήστε στο ερώτημα : Ποιος αντιγράφει ποιον