Ο Δηµήτρης Αβραµόπουλος (Αβραάµ-όπουλος), παλαιότερα δήµαρχος Αθηναίων, έχει αναφερθεί σε πολλά δηµοσιεύµατα και έχει καταγγελθεί από τον συγγραφέα Αθ. Στριγά σε βιβλία του, χωρίς ωστόσο να διαψευσθεί, ότι ενισχύεται από εβραϊκές πηγές µε εξουσιαστικές προοπτικές. Κατά την διεκδίκηση του βουλευτικού αξιώµατος, αυτοπροβαλλόταν ως «Εκπρόσωπος µίας Νέας Εποχής», ισχυρισµός ο οποίος καθιστά αρκετά σαφή τον υπαινιγµό του.