Ο Μνήσαρχος ο Σάμιος (πατέρας του Πυθαγόρα του Σάμιου) ρώτηας το μαντείο των Δελφών αν το ταξίδι του για εμπορικούς λόγους στη Συρία θα είναι επιτυχημένο. Ο χρησμός έλεγε : "Το ταξίδι σου θα είναι ευχάριστο και κερδοφόρο. Η γυναίκα σου είναι έγκυος και θα γεννήσει αγόρι που θα δαφέρει απ' όλα τα άλλα στην ομορφιά και στη σοφία. Το ανθρώπινο γένος θα ωφεληθεί πολύ από αυτό το παιδί". Ύστερα από αυτό το χρησμό ο Μνήσαρχος μετονόμασε τη γυναίκα του από Παρθενιάδα σε Πυθιάδα και το αγόρι που απέκτησε σε Πυθαγόρα.