Γιατί όλοι μιλάνε για τον φιλέλληνα Μπάϋρον που... αγάπησε τόσο πολύ την Ελλάδα όταν:

 

- Ήρθε στην Ελλάδα τυχαία

- Έφαγε χρήματα από το κομιτάτο

- Ήταν φιλότουρκος

- Είχε δύο παιδιά με την αδερφή του!!

- Ήταν ερωμένος του Αλή Πασά

- Άρπαξε και αυτός όπως και πολλοί άλλοι μάρμαρα και εικόνες

- Πέθανε τυχαία στην Ελλάδα και όχι πολεμώντας γι' αυτήν

 

Οι πληροφορίες από την Ελέυθερη Ώρα 12/10/2010 σελ. 2