Λείπει όλη η Θράκη και όλα τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Η φωτογραφία από το Περιοδικό Αρχαιολογία, τεύχος 71, σελ. 106