Το να κάνεις έρευνα για να βρεις τα ερείπια της βυθισμένης από σεισμό Ελίκης, να εντοπίζεις με μαγνητόμετρο κάποια ερείπια που ίσως να ανήκουν σε αυτή τη πόλη και να προγραμματίζεις ανασκαφή η οποία να διαρκεί από 13/6-30/6 του 1995 και στις 15/6 να γίνεται ο καταστροφικός σεισμός του Αιγίου, νομίζω πως είναι καλή σύμπτωση ασχέτως αν τα ερείπια ήταν νεώτερα και πιο συγκεκριμένα της Ρωμαϊκής εποχής. Και μια λεπτομέρεια. Το κτίριο στο οποιο ανήκουν τα ερείπια καταστράφηκε από σεισμό.