Χάρη στην κατεργασία και τη διακίνηση των μετάλλων, η Πολιόχνη, ιδρυμένη ακριβώς απέναντι από τα στενά του Ελλησπόντου, αναδείχθηκε στο αρχαιότερο αστικό κέντρο, στο πρώτο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης