Η Φιγαλεία ήταν μια πλούσια αρκαδική πόλη με ναούς, αγάλματα, γυμναστήριο, ονομαστή για την ευμάρεια των κατοίκων της. Στο 659 π.Χ. εννέα χρόνια μετά το τέλος του Β' Μεσσηνιακού πολέμου, κυριεύτηκε, ύστερα από πολιορκία, από τους Σπαρτιάτες, αλλά οι κάτοικοι της σώθηκαν εγκαταλείποντας την. Οι Φιγαλείς απεθύνθηκαν στο μαντείο των Δελφών και ρώτησαν πως θα μπορούσαν να επιστρέψουν στην πόλη τους. Ο χρησμός ήταν πως θα έπρεπε να πολεμήσουν τους Σπαρτιάτες με εκατό επίλεκτους πολεμιστές από το Ορεσθασιο, που θα σκοτώνονταν όμως όλοι στη μάχη. Η μάχη έγινε, οι εκατό Ορεσθάσιοι σκοτώθηκαν, οι Σπαρτιάτες εκδίωχθηκαν, οι Φιγαλείς επέστρεψαν στη πατρίδα τους και θέλοντας να ευχαριστήσουν τον Απόλλωνα που τους βοήθησε να γυρίσουν στη πόλη τους αφιέρωσαν στο Θεό - που ονόμασαν Επικούριο - ναό, που έχτισαν σε μια κορυφή του Λυκαίου Όρους.