Σεισμοί στα τέλη του 4ου αιωνα μ.Χ.αναφέρονται από τους Μαρκελίνο, Πρόσπεο και Γλυκά. Σύμφωνα με τις περιγραφές τους, οι σεισμοί κράτησαν
μέρες και ο ουρανός έμοιαζε να πυρπολείται. Κατά τη διάρκεια ενός από αυτούς τους σεισμούς πρέπει να κατέπεσε η εωτερική κιονοστοιχεία και μέρος

της στέγης του Παρθενώνα.