Ο... γκρίζος είναι η Αθηνά "γλαυκώπιδα" ενώ το... Γκόμπλιν είναι απλά... Γκόμπλιν. Η αρχαιολογική επίστήμη το αναφέρει σαν κεφάλι πολεμιστή. Το συγκεκεριμενο νόμσιμα βρέθηκε στην Κάλυμνο ενώ το προηγούμενο φυσικά στην Αθήνα