Ο καθηγητής Πίγκοτ εκφράζει την άποψη ότι στην πεδιάδα του Σάλίσμπουρη στην Αγγλία έχει βρεθεί τάφος ο οποίος μπορεί να παραλληλισθεί απλά και μόνο με τους πρώτους θολωτούς τάφους των Μυκηνών