«… ο συνάδελφος επιμελητής ιατρός Λ.Κ. του οποίου το παιδί, όπως θα θυμάσθε, θεραπεύθηκε θαυματουργικώς πέρυσι από την Παναγία διά της επιθέσεως ρούχου του επί της Τιμίας Ζώνης στην Μονή σας, σάς στέλνει τους χαιρετισμούς του…».

Με αγάπη εν Χριστώ

Χ. Ν. Ιατρός