Γράφει ο Ησίοδος "Ο υιός του Ιαπετού έκλεψε από τους Θεούς το πυρ, κρύβοντας τα σ' ένα κούφιο καλάμι". Τι σόι κούφιο καλάμι ήταν αυτό που να αντέχει τη φωτιά;

Ε, καλά μύθος θα μου πείτε.

Όμως ο Ησίοδος συνεχίζει απόητος : "Υιέ του Ιαπετού, εξυπνότερε από όλους τους ανθρώπους  γελάς γιατί μου έκλεψες την φωτιά. Αλλά, δύστυχε την συμφορά σου κατεργασθηκες μ' αυτό και την συμφορά όλης την ανθρωπότητας"

Από πότε λοιπόν η φωτιά είναι συμφορά για την ανθρωπότητα; Στο σχολείο άλλα μας έλεγαν. Εκτός αν ο Δίας σκεφτόταν να εκδικηθεί όλη την ανθρωπόττητα μετά από αυτή την πράξη του Προμηθέα.

Έρχεται όμως και ένα αινιγματικό κείμενο του Οράτιου : "Το τολμηρό γένος του Ιαπετού έφερε στον κόσμο το πυρ κακή τέχνη εις τα γένη... Μετά το υφαιρεθέν εκ του ουράνιου δόμου πυρός, νόσος και νέο πλήθος πυρετών ενέσκυψε ταις γαιίαις  και η πρότερον βραδεία αναγκη του θανάτου ετάχυνε το βήμα της"

Κακή τέχνη το πυρ για τους ανθρώπους; Μα χωρίς τη φωτιά ακόμα θα ήμασταν στις σπηλιές. Για ποια φωτιά μιλάνε όλοι τους;