Μία από τις ιστορίες που κυκλοφορούν είναι αυτή που αφορά στο κάστρο του Πλαταμώνα. Εκεί λέγεται ότι κατά τη Φραγκοκρατία, σε κάποια μάχη ο άρχοντας του κάστρου πριν το εγκαταλείψει στα χέρια του εχθρού του, έθαψε μέσα στο κάστρο ολόκληρη τη χρυσή του άμαξα μαζί με τον θησαυρό του. Μάλιστα επισκέπτες ισχυρίζονται ότι έχουνε δει να κυκλοφορεί μέσα στο κάστρο το φάντασμα του φύλακα της άμαξας που ακόμα περιμένει τον αφέντη του να επιστρέψει για να παραλάβει το θησαυρό του.