Εύρεση γιγαντιαίων ανθρώπινων οστών κοντά στα θεμέλια εκκλησίας