Γεώργιος Γεννηματάς: Ο σοσιαλιστής που θα γινόταν αρχηγός: «ΣΠΙΟΥΝΟΣ» της 21ης Απριλίου. Δεξί χέρι του αρχηγού των Ταγμάτων Ασφαλείας, Νικόλαου Κουρκουλάκου και βαστάζος της Επταετίας», ο αγωνιστής της κοινωνικής δικαιοσύνης. Κυρά Φώφη, τέρμα τα ψέματα. Την αλήθεια θα την πιείς μέχρι την τελευταία της σταγόνα. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του Λαού