Ακρωτηριασμένα μαγικά  ειδώλια, προερχόμενα από τη Δήλο αποδελτιώθηκαν και μελετήθηκαν από αρχαιολόγους, Βρέθηκαν δύο ομάδες από αυτά. Η πρώτη αποτελείται από τέσσερα μπρούντζινα αγαλματίδια, ύψους 6-9 εκ. που βρέθηκαν στα νότια της αγοράς των Δηλίων. Τα ειδώλια αυτά παριστάνουν άνδρες με τα χέρια γυρισμένα στην πλάτη και τα πόδια δεμένα. Η δεύτερη ομάδα βρέθηκε στο ιερό του Διός Υψίστου. Πρόκειται για τέσσερα μολυβένια ειδώλια ύψους 6,5-7 εκ. Δύο από αυτά αναπαριστούν άνδρες με κεφάλια τρυπημενα με τρία σιδερένια καρφιά  και δύο γυναίκες φέρουν σιδερένιο ζυγό. Οι δύο ομάδες ανήκουν σε διαφορετικές χρονολογικές περιόδους