ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ ΕΙΔΥΛΛΙΑ II. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΡΙΑΙ

 

https://www.mikrosapoplous.gr/theocritus/thcrts2m.htm