Ο Αναξίμανδρος ο Μιλήσιος φιλόσοφος του 6ου π.Χ. αιώνα, είχε κατά τον Κικέρωνα, κατά τον Κικερωνα το χάρισμα της μαντικής : "Προειδοποίησε τους Λακεδαιμόνιους ότι θα έπρεπε να εγκαταλείψουν την πόλη και τα σπίτια τους και να πανε να στρατοπεδεύσουν στο ύπαιθρο, γιατί τους απειλούσε σεισμός. Εν τω μεταξύ, ολόκληρη η πόλη σωριάστηκε σε συντρήμμια και η κορυφή του Ταϋγετου, που κάποτε έμοιαζε με πρύμνη καραβιού κατάρρευσε". (Σημ. Aragorn : Εδώ θίγεται και άλλο θέμα και όπως φαίνεται μαζί με την κατάρρευση της κορυφής του Ταϋγέτου καταρρέει και η θεωρία της πανάρχαιας πυραμίδας, αναφορές της οποίας μπορείτε να βρείτε στο PARANORMAP. Δεν είχε πυραμιδικό σχήμα αλλά πρύμνης καραβιού)