Πολλές είναι οι μαρτυρίες ανθρώπων που άκουσαν τον καλπασμό του αλόγου του Αγίου και άλλων που είδαν την φιγούρα του ως καβαλάρη στον χώρο της αυλής. Για παράδειγμα η ιστορία του κ. Σ.Γ. κατοίκου Μαυρομματίου. Όταν ως παιδί διερχόταν πεζός από τον χώρο της μονής, τον διακατείχε ο φόβος για το πώς θα περάσει νύχτα μέσα στο βαθύ σκοτάδι για να επιστρέψει στο σπίτι του από το χωράφι που εργαζόταν ως αργά. Όταν λοιπόν έφτασε στον Άγιο άκουγε πίσω του τον καλπασμό του αλόγου και σκεφτόταν ότι κάποιος μεγαλύτερος τον ακολουθεί και δεν είναι μόνος του. Μόνο όταν έφτασε σπίτι του συνειδητοποίησε ότι κανείς μεγαλύτερος δεν τον ακολουθούσε άλλα ο Άγιος ήταν αυτός που τον συνόδευε.