Το αρχείο μου πια είναι πολύ γεμάτο και τα ευρήματα, οι συλλήψεις των (πολλών και διαφορετικών) φωτογραφικών φακών τόσες πολλές, από τόσους πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους, από τόσες πολλές και διαφορετικές εποχές, ημέρες και ώρες, που καταρρίπτεται και απορρίπτεται η άποψις ότι πρόκειται για μεμονωμένα ή τυχαία γεγονότα, σκουπίδια, αντανακλάσεις ή οφθαλμαπάτες…

Μια στρογγυλή φωτόσφαιρα λούζεται μέσα στις Πηγές των Χαρίτων...
Φωτ.: ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

Πρόκειται για κάποιου είδους οντότητες, πλάσματα «πολύ χαμηλής» ενέργειας, συνήθως στρογγυλές ή σφαιρικές (φωτόσφαιρες ή φωτόμπαλλες), ενίοτε δε και άλλων σχημάτων, ακόμη αγνώστου λόγου και αιτίας υπάρξεως, μέχρις ότου η επιστήμη αποφασίσει να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα, και δεν το λοιδωρεί.
Συγκεντρώνονται συνήθως σε χώρους, που οι άνθρωποι τους λένε «ενεργειακούς», δηλ. χώρους όπου ιδιαίτεροι άνθρωποι, «πιάνουν» ιδιαίτερα κύματα, ιδιαίτερες συχνότητες και δονήσεις…

Πολλές φωτόσφαιρες στα γύρω βράχια,
κάτω από την αρχαία Ακρόπολη του Ορχομενού...
Σαν ψυχές των στρατιωτών, που την φυλούν ακόμη...
Φωτ.: ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

Τέτοιοι χώροι είναι οι αρχαίοι ιεροί τόποι λατρείας, τόποι όπου έχουν θαφτεί πολλοί άνθρωποι, ή λίγοι και σπουδαίοι, δηλ. τάφοι ή νεκροπόλεις, ή τύμβοι, και γενικά τόποι κατοικητήρια πνευμάτων (μουσών, νυμφών, κλπ.). Αλλά και άλλοι τόποι…
Ένας τέτοιος τόπος είναι και ο ΕρχομενόςΟρχομενός Βοιωτίας, και οι παρακείμενες σε αυτόν Πηγές των Χαρίτων

Μια φωτόσφαιρα (;), οντότητα (;) - έκπληξη, μας υπερτόνισε την παρουσία της,
στον δρόμο από Ορχομενό προς Χαιρώνεια...
Φωτ.: ΑΡΧΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

Αυτές τις οντότητες συνήθως δεν τις πιάνει το μάτι. Η πλάνη των αισθήσεων. Μόνο κάποιοι χαρισματικοί τις νιώθουν. Οι περισσότεροι τις βλέπουν μετά στις φωτογραφίες που τράβηξαν...

Οι φωτογραφίες είναι από την πρόσφατη επίσκεψή μας, την Κυριακή 24.2.2019. Είναι δε «κομμένες», ούτως ώστε να εστιάσουμε στις φωτόσφαιρες, για να μην δώσουμε στίγμα και γίνουν τα σημεία αυτά άντρα διαφόρων «περίεργων»…
Σας τις παρουσιάζω σε μια πρώτη δημοσίευση, λέγοντάς σας απλώς, πως… η έρευνα συνεχίζεται και…