Κάποιος που ξέρει Γερμανικά να μας πει τι λέει το άρθρο και τα βίντεο:

https://mywakenews.wordpress.com/2018/07/26/neue-laserwaffe-als-terrorinstrument-gegen-die-menschen-wake-news-radio-tv/