Πέτρα με ρωμαϊκούς χαρακτήρες στο ΙΚΑ της Δράμας. Καταγράφηκε μετά από γνωστοποίηση του PARANORMAP στην αρχαιολογική υπηρεσία της Δράμας .

Με λίγη τύχη θα υπάρξουν και άλλες γνωστοποιήσεις