Από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης στις10:30μμ παρατηρήσατε όλη η οικογένεια, έχοντας καλή ορατοτητα , περίπου μεταξύ Κατερίνης Κ Βέροιας,  σε χαμηλό ύψος, εκατοντάδες κόκκινα φωτάκια να αναβοσβήνουν ανά 2 δευτερόλεπτα μαζί με2 άσπρα φώτακια. Το περιστατικό το βλέπουμε για τουλάχιστον2 ώρες στον ουρανό. Έχουμε καλή οπτική επαφή με την γύρω περιοχή και πότε δεν παρατηρήσαμε ξανά τέτοιο φαινόμενο. Το μήκος από τα φώτα είναι μακρύ. Διακρίνεται με γυμνό μάτι. Προσπάθησα να βιντεοσκοπήσω. Κάτι έκανα όμως δεν φαίνεται λόγω νύχτας και απόστασης. Με τα κυάλια που το βλέπουμε τα φωτάκια φαίνονται να πάλονται. Και είναι εκατοντάδες. Από το Ωραιόκαστρο κοιτάω νότιο δυτικά. Την ημέρα στο σημείο εκείνο φαίνονται το βουνό Σελι και τα 3-5 πηγάδια. Πιστεύω ότι είναι λίγο πιο κοντά μου από αυτά τα μέρη. Είμαστε όλοι έκπληκτοι!