Κάτω από τη βουλή και τον Εθνικό Κήπο. Τα ερειπωμένα σπίτια που μέσα χάνεται η οπτασία της γριάς με το αναμμένο κερί. Ακριβώς επάνω από τα απομεινάρια τον ναού της Αγροτέρας Αρτέμιδος. (φωτο. Ι. Γιαννόπουλος)