Σκέπασμα φερέτρου ιππότη κάπου στην υπόγεια Αθήνα, σύμφωνα με τον ερευνητή Ιωάννη Γιαννόπουλο