Ο Εύδημος ταξιδεύοντας στη Μακεδονία πέφτει άρρωστος σοβαρά στις Φέρες της Θεσσαλίας που τη βασάνιζε ο σκληρός τύραννος Αλέξανδρος. Στον ύπνο του εμφανίζεται νέος με επιβλητική όψη και του προλέγει πως σύντομα θα γίνει καλά από την αρρώστια, πως σε λίγες μέρες θα χαθεί ο Αλέξανδρος και πως ο ίδιος ο Εύδημος ύστερα από πέντε χρόνια θα γυρίσει στην πατρίδα του. Ο άρρωστος έγινε καλά, τον Αλέξανδρο τον ξεμπέρδεψαν τα αδέρφια της γυναίκας του, ο Εύδημος σκοτώθηκε ύστερα από πέντε χρόνια. Αυτό ο Αριστοτέλης το εξηγούσε : γύρισε στην αληθινή πατρίδα του, εκεί που γυρίζει η ψυχή άμα χωριστεί από το σώμα.