Βούδας 543 π.Χ.
Λάο Τσέ 6ος αιώνας π.Χ.
Κομφούκιος 551
Πυθαγόρας 570 π.Χ.
Παρμενίδης 515 π.Χ.
Σόλων 640 π.Χ.
Επιμενίδης 6ος αιώνας π.Χ.
Επίχαρμος 550 π.Χ.
Περίανδρος 6ος αιώνας π.Χ.