Η εικόνα που φαίνονται παρακάτω έχει ληφθεί από τον γράφοντα το καλοκαίρι του 2001. Το αντικείμενο – μία υπέρλαμπρη καθαρά λευκή , σφαίρα, υπερίπτατο πάνω μας , περί τα 600 - 800 μέτρα – 4 παρόντες το έβλεπαν – ΝΑ από το Λεοντάριο Αρκαδίας, για περισσότερο από 5 λεπτά, μέχρι να κινηθεί ΒΔ προς την περιοχή Τριπόλεως.   Ονομάζεται  ‘ το πλανητικό φως του Ταυγέτου’ , έχουν δε γραφεί και βιβλία για το φαινόμενο αυτό.