Ο τρίποδας του μαντείου των Δελφών μπορούσε να ίπταται και να πλέει στη θάλασσα