Μα, υπήρχαν συγγραφείς πριν από τον Όμηρο για τα Τρωικά; Όπως επισημαίνουν πολλοί μελετητές όλων των εποχών, τα έργα του Ομήρου δεν ήταν τα πρώτα που αναφέρονταν γραπτώς στα γεγονότα του Τρωικού Πόλεμου και στις μετέπειτα περιπέτειες των περιπλανήσεων του Οδυσσέα. Όπως μας παραδίδουν μελετητές, όπως, για παράδειγμα, ο Περιπατητικός φιλόσοφος Πτολεμαίος Ξένος, αλλά και ο Μέγας Φώτιος στο έργο του Μυριόβιβλος: ο πρώτος άνθρωπος που εξιστόρησε τον Τρωικό Πόλεμο πολύ πριν τον Όμηρο, ήταν η Ελένη, μαθήτρια ή κόρη του πρώτου οργιομύστη του ναού της Ελευσίνας, του Μουσαίου, ο οποίος ήταν γιος ή μαθητής του Ορφέα. Ο Αιλιανός, στο βιβλίο του Ποικίλη Ιστορία, αναφέρει πως ένας από αυτούς που έχουν γράψει σχετικά με τον Τρωικό Πόλεμο πριν από τον Όμηρο, ήταν και ο Οροιβάντης από την Τροιζήνα. Όμως, Ιλιάδα πριν από τον Όμηρο λένε πως συνέγραψε και ο Δάρητας από τη Φρυγία, αναφέροντας, μάλιστα, πως συμμετείχε κι ίδιος στον Τρωικό Πόλεμο. Για τη φρυγική Ιλιάδα του Δαρήτα, γνωρίζω πως σώζεται μέχρι και σήμερα…

Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας του Τρωικού Πολέμου λέγεται πως ήταν και ο Δίκτυς ο Κρης (ο Κρητικός), ο πρώτος πολεμικός ανταποκριτής, που περιέγραψε τα γεγονότα του περίφημου πολέμου σε ένα βιβλίο που ανακαλύφθηκε στην Κρήτη, μέσα σε ένα κιβώτιο που βρέθηκε στον τάφο του, όταν άνοιξε μετά από σεισμό. Το βιβλίο που βρήκαν εκεί, το έστειλαν στη Ρώμη, δώρο στον αυτοκράτορα Νέρωνα, ο οποίος το παρέδωσε σε κάποιον Σεπτίμιο για να το μεταφράσει στα λατινικά, υπό τον τίτλο Εφημερίς Τρωικού Πολέμου. Το λατινικό κείμενο περιλαμβάνει έξι βιβλία, στα οποία, αφού προτάσσεται ο πρόλογος του μεταφραστή, επακολουθεί η αφήγηση της αρπαγής της Ελένης, η έκθεση των συμβάντων του Τρωικού Πολέμου, και όλα όσα επακολούθησαν, μέχρι και τον θάνατο του Οδυσσέα. Η μετάφραση αυτή χρησίμευσε ως ιστορική πηγή στους Βυζαντινούς ιστορικούς και χρονογράφους.

Πρόκειται για ένα έργο που γενικά θεωρείται ότι δημιουργήθηκε με βάση πολύ παλαιότερα ελληνικά κείμενα. Όλα αυτά υπάρχουν και στο Λεξικό Σούδα, με τη διαφορά ότι εκεί αναφέρεται πως το βιβλίο βρέθηκε και μεταφράστηκε στα λατινικά επί αυτοκράτορα Κλαυδίου. Εδώ αξίζει να αναφέρω πως στο Λεξικό Σούδα γράφτηκε και ότι, πριν τον Όμηρο, Ιλιάδα συνέγραψε και ο Κόριννος ο Ιλιεύς, μαθητής του περίφημου ήρωα του Τρωικού Πολέμου Παλαμήδη. Ο Παλαμήδης, βέβαια, εκτός των άλλων, φέρεται και ως «ο εφευρέτης των δωρικών γραμμάτων».