Δείτε λοιπόν σε ποιο σημείο έφτασαν οι Εβραίοι σχετικά με το ολοκαύτωμα. Αντιγράφω  από το περιοδικό Δαυλός, τεύχος 310, σελ. 21747-21749.

Στό πλαίσιο τών δραστηριοτήτων τής Αρχής Yad Vashem, τής Διεθνούς Σχολής Μελετών τού `Ολοκαυτώματος καί σέ συνεργασία μέ τό Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διωργανώθηκε στις 17 'Οκτωβρίου 2007 συνέδριο στή Θεσσαλονίκη γιά "Ελληνες εκπαιδευτικούς τής Α'/βάθμιας εκπαίδευσης μέ τίτλο: «Πώς νά διδάξούμε τό `Ολοκαύτωμα στό Νηπιαγωγείο (σ.σ. !) και στό Δημοτικό Σχολείο». `Η πρώτη ομιλήτρια κ. Σίρα Μάγκεν τής Αρχής Yad Vashem ανέπτυξε τό Θέμα: «Γιατί, Πώς κάι τί νά διδάξουμε γιά τό `Ολοκαύτωμα». Στή συνέχεια αναπτύχθηκαν τά παυακάτω Θέματα: • «Διδάσκοντας τό `Ολοκαύτωμα σέ διαφορετικές ήλικιακές όμάδες (τό σπειροειδές πρότυπο)». `Η ήλικιακή προσέγγιση τής Υad Vashem μέσω ποικίλων εκπαιδευτικών βοηθημάτων καί εργαλείων. • «Τommy». "Ενα εκπαιδευτικό βοήθημα γιά παιδιά Νηπιαγωγείων καί Δημοτικών βασισμένο στό όμώνυμο λεύκωμα, πού ζωγράφισε ο Εβραίος - Τσeχος καλλιτέχνης Μπεντριχ Φρίττα. • «Η κόρη, πού πάντα Θέλαμε». Μάθημα βασισμένο στήν Ιστορία τής Μάρθας, μιάς `Εβραιοπούλας καί τής Πολωνέζας τροφού της, πού τήν έσωσε. • «Εφαρμόζοντας Θεωρία στήν πρακτική». Δάσκαλοι δημιουργούν τό περίγραμμα σχεδίου μαθήματος γιά δύο έναλλακτικά βιβλία, τό «"Ηθελα νά πετάξω σάν πεταλούδα» καί τό «Μέσα άπό τά μάτια μας». • « Ενα τραγούδι μετά τήν βροχή - `Η Ιστορία τής έβραϊκής κοινότητας Θεσσαλονίκης Ένα σχέδιο μαθήματος γιά τούς `Εβραίους τής Θεσσαλονίκης πρίν τό `Ολοκαύτωμα, γιά μαθητές Γυμνασίων.

Και δείτε ποια ήταν υπεύθυνη για την οργάνωση του συνεδρίου που έγινε τον Οκτώβρη του 2007 στη Θεσσαλονίκη. Η περίφημη Μαρία Ρεπούση. Να και τα στοιχεία από το πρόγραμμα του συνεδρίου:

 

P.O.B 3477, Jerusalem 91034, ISRAEL Tel +972 2 644 3650 Fax +972 2 644 3649

europe@yadvashem.org.il www.yadvashem.org

Organizing responsible

Maria Repoussi, Associate Professor of History and History Education

School of Education, Department of Primary Education

Aristotle University of Thessaloniki

Tel 00302310 995087

marrep@eled.auth.gr

www.auth.gr/~marrep