Στο ναό του Διός στη Νεμέα μεταξύ των διπλών μαρμάρινων τοιχωμάτων έχει αφαιρεθεί ένα πάχος 6 χιλιοστών από αμφότερες τις μαρμάρινες πλάκες ώστε να μεσολαβεί ένα κενό 12 χιλιοστών. Οι έχοντες τις αντίατοιχες γνώσεις θα αναγωσρίσουν αμέσως την ιδανική θερμομόνωση-ηχομόνωση.