Αριστερά τα σύμβολα από το σπήλαιο Mas d' Azil στην Γαλλία και δεξιά τα σύμβολα της επιγραφής του Δισπηλιού. Τα σύμβολα του Mas d' Azil ήταν ευρέως διαδεδομένα στην περιοχή των Βορείων Πυρηναίων και έχουν ηλικία 35000 χρόνων. Ο πίνακας των συμβόλων είναι από το περιοδικό Δαυλός, τεύχος 145, σελ. 8456