Στη Σέτενα διηγούνται ότι το έδαφος, κάτω από το χωριό, είναι διάτρητο, από την μία έως την άλλη άκρη. Οι παλιοί μάλιστα επιμένουν ότι ήταν παλιό χρυσορυχείο. Η κρυφή υπόγεια δίοδος, που οδηγούσε στις υπόσκαφες γαλαρίες βρισκόταν στο ανατολικό μέρος του χωριού.