Σε μια περιοχή γύρω από τη Νησίζα που οριζόταν από το τρίγωνο παλιού - υποσταθμού ΔΕΗ - Κοιμητηρίου εμφανίζοταν "στοιχειά" που έμοιαζαν άλλοτε με μαύρα "αρνιά" και άλλοτε με μαύρα "σκυλιά" ή με μαύρα "αλογάκια"