Αναφέρεται η παράδοση για ένα στοιχειό που εμφανιζόταν πότε σαν "σκυλί" και πότε σαν "φωτιά" σε ένα μεγάλο δέντρο έξω από το χωριό. Αφότου ένα αστροπελέκι χτύπησε το δέντρο το στοιχειό δεν ξαναφάνηκε. Το αν επρόκειτο για κανονικό κεραυνό ή για κάποιο περίεργο φαινόμενο, δεν θα μπορέσουμε να εξακριβώσουμε ποτέ.