Άνω άριστερά: Αναπαράσταση καί σχεδιάγραμμα ενός ναού σε σχήμα «θόλου». Πολιτισμός Χάλαφ (Αρπα κιγιάχ, βόρειο Ιράκ). Κάτω αριστερά: 'Αναπαράσταση και σχεδιάγραμμα ενός αρχαίου ναού στη Μεσαρά (Κρήτη), σε σχήμα «θόλου» χρονολογείται από το έτος 2000 π.Χ. Δεξιά: Πλάγια όψη και σχεδιάγραμμα Ινδικού άτμόλουτρου. Άξιοπρόσεκτη ή εκπληκτική συγγένεια που υπάρχει ανάμεσα στα διάφορα τούτα θολωτά κτίσματα.