Λίγη παρελθοντολογία για να γνωρίζετε αυτά που κάποιοι γνώριζαν όταν κάποιοι από εσάς κοιμόντουσαν βαριά.

 

Το πρώτο δείγμα είναι το παρακάτω link

 

http://diaelefsis.pblogs.gr/2011/12/kai-kapoia-alla-poy-eginan-paliotera-kai-den-ta-kaloxeroyme.html.

 

Το επόμενο αναφέρεται σε μια ομάδα φίλων και ομοϊδεατών οι οποίοι πολύ πρίν την επίμαχη ημερομηνία πιστεύαμε «στις δυνάμεις που προστατεύουν τον Ελληνισμό». Τότε είχαμε σκεφτεί να ζητήσουμε την βοήθειά τους για την αντιμετώπιση των επερχόμενων γεγονότων. Προγραμματίσαμε και πραγματοποιήσαμε μια συνακρόαση της μυθωδίας την 22.00 της 22/12/2011. Στο τέλος της είχαμε απευθύνει την παρακάτω έκκληση από «τον καναπέ μας». Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι αυτά που ζητήσαμε μας δόθηκαν. Οι περισσότεροι της παραπάνω ομάδας πλαισιώνουν επιτυχώς τις Ε.ΣΥ. Να μην μου διαφύγει ότι κατά τον στατιστικό πίνακα του μπλόκ diaelefsis συνακροατές από το μπλόκ εκτός των όσων συμμετείχαν εκτός μπλόκ ανήλθαν στον αριθμό 1501 από διάφορα σημεία του πλανήτη. Το κείμενο της επίκλησης τότε είχε όπως πατακάτω:

 

Αίτημα

 

Ω! ιερές και άτεγκτες φωτεινές δυνάμεις του σύμπαντος κόσμου, σας προσκαλούμε και αιτούμεθα την αρωγήν σας διά την αντιμετώπισιν της λαίλαπας επιθετικότητος των αποστατών και των γηίνων συνεργατών τους, ήτις έχει εκδηλωθεί ολοκληρωτικώς εναντίον της Ελλάνιας και ολοκλήρου του  πλανήτου της Γαίας.

 

Διασώσατε την Γαίαν εκ της επαπειλουμένης καταστροφής και του αποδεκατισμού των κατοίκων αυτής. Αποπέμψτε τούς Αποστάτες και Γήϊνους συνεργάτες των πέραν του Γαλαξία μας.

 

Αιτούμεθα την ψυχικήν ημών ενδυνάμωσιν,  διά την υπερνίκησιν των φοβικών  και ψυχοφθόρων επιβαλλομένων καταστάσεων. Απαλλάξατέ μας από αρνητικάς επιρροάς και σκέψεις. Καλύψατε την ανθρωπότητα ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος και θρησκεύματος, διά της λαμπροτάτης αιγίδος της δυνάμεώς σας, iνα δυνηθεί  να αντεπεξέλθει εις τας επικειμένας δοκιμασίας.

 

Είθε η έλευσίς σας επί την Γαίαν να είναι ταχεία και η επέμβασίς σας  προς αποκατάστασιν της διασαλευθείσης συμπαντικής τάξεως και αρμονίας, άμεσος και τελεσφόρος.

 

Γένοιτο

 

Τα ξημερώματα της 15/8/2012 πήρα και προφορική και γραπτή απάντηση «Οι Θεοί διεσχέτωσαν»

 

Σήμερα γίνονται εξακολουθητικές επικλήσεις από ιερούς τόπους. Δεν φαντάζομαι ότι έχετε την εντύπωση ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση. Ούτε μπορώ να φαντασθώ ποια μορφή θα έχει η ανταπόκριση. Από προσωπική μου πείρα εφαρμόζω το «βλέπε, άκου, σώπα» ...Οι κραυγές και οι αυτοχαρακτηρισμοί  είναι μια μορφή υστερίας. Ας μην είμαστε πρωθύστεροι, ας μην προτρέχουμε .

 

Αστερίων (ΚΒ)