Το 2010 λέγεται πως μυρόβλησε η κάρα του Παπουλάκου στην Άνδρο